Αναζήτηση

Μετάφραση

Ενημέρωση

Ν έ ο ς Ι σ τ ό τ ο π ο ς Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδεσης Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Ο παρών ιστότοπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας δεν ενημερώνεται πλέον. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία ο νέος ιστότοπος στο εξής url: https://dipe.lak.sch.gr και μπορείτε να τον επισκέπτεσθε.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών

In: Τελευταία Νέα

Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023. Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο. Εγκύκλιος Διορισμών

Περισσότερα...

Πρόσκληση για δήλωση Βελτίωσης Θέσης ή Οριστικής Τοποθέτησης (2023-2024)

In: Τελευταία Νέα

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία Πρόσκληση για δήλωση Βελτίωσης Θέσης ή Οριστικής Τοποθέτησης (2023-2024) Οργανικά κενά όλων των κλάδων εκπαιδευτικών (2023-2024) Δήλωση Βελτίωσης Θέσης ή Οριστικής Τοποθέτησης (2023-2024)  

Περισσότερα...

Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθύντριας/ντή κενών θέσεων σε Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία Συμπληρωματική Πρόσκληση Διευθυντριών/ντών Δημοτικών Σχολείων Πίνακας Υποψηφίων Συμπληρωματική δήλωση προτίμησης Σχολικής Μονάδας

Περισσότερα...

Τοποθέτηση Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντριών/ντών

Περισσότερα...

Ο Ρ Θ Η  Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η  Κυρωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο (Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η) Κυρωμένος Τελικός Πίνακας κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης

Περισσότερα...

Κυρωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Λακωνίας – Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης υποψηφίων

In: Τελευταία Νέα

Ανακοινώνεται ο κυρωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Λακωνίας σύμφωνα με το άρθρο 11 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β/3-12-2022) Υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη…

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντριών/Διευθυντών σε προσωπική συνέντευξη

In: Τελευταία Νέα

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής προσκαλεί τις/τους υποψήφιες/ους Διευθύντριες/ντές σε προσωπική συνέντευξη σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 4 του ν. 4823/2021, όπως παρακάτω. Παρακαλούνται οι υποψήφιες/οι όπως προσέλθουν στα γραφεία…

Περισσότερα...

Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Μ Ε Ν Ο Σ  ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής με την υπ’ αριθμ.4/02-03-2023 Πράξη του προχώρησε ομόφωνα στην κατάρτιση του Αναμορφωμένου Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντριών/ντών μετά την εξέταση των ενστάσεων που…

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωρίζουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής με την αριθμ. 3/2, 8 και 20-02-2023 Πράξη του προχώρησε στην κατάρτιση του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών Σχολικών Μονάδων της οικείας…

Περισσότερα...

ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

In: ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Λακωνίας:    

Περισσότερα...

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

In: Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

Δημοτικά Σχολεία Λακωνίας   Κοκκονός Αντώνιος Τηλ. 2731363114, 6944944611 e-mail: sym70-pelak2@sch.gr   Γιαννικόπουλος Ιωάννης e-mail: sym70-pelak1@sch.gr

Περισσότερα...

Ο ρ ι σ τ ι κ ο ί  Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντριών/ντών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Σας ενημερώνουμε ότι το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής με την αριθμ. 02/25-01-2023 Πράξη του οριστικοποίησε τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων όπως είχε διαμορφωθεί με την αριθμ. 01/16-01-2023 Πράξη του,…

Περισσότερα...

Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντριών/ντών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 1/16.01.2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντριών/ντών της Δ.Π.Ε. Λακωνίας με θέμα: «Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων…

Περισσότερα...

Π α ρ ά τ α σ η  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

In: Τελευταία Νέα

Η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντριών/ντών Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Λακωνίας   π α ρ α τ ε ί ν ε τ α…

Περισσότερα...

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντριών/ντών Σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Υποβολή αιτήσεων από 09-12-2022 έως 28-12-2022 και ώρα 16:00. Επισυνάπτεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Περισσότερα...

«Γνωστοποίηση ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν πινάκων μορίων μετάθεσης όλων των κλάδων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Διαπολιτισμικά Σχολεία και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Λακωνίας»

In: Τελευταία Νέα

Δυνάμει του 126425/Ε2/14-10-2022/Υ.ΠΑΙ.Θ.  σχετικού και κατόπιν της λήξης προθεσμίας τυχόν ενστάσεων, σας γνωστοποιούμε τους οριστικούς πίνακες μορίων μετάθεσης των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας σχολικού έτους 2022-2023. Διαβίβαση…

Περισσότερα...

«Γνωστοποίηση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης όλων των κλάδων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Διαπολιτισμικά Σχολεία και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ Λακωνίας»

In: Τελευταία Νέα

  Δυνάμει του 126425/Ε2/14-10-2022/Υ.ΠΑΙ.Θ,σας γνωστοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας σχολικού έτους 2022-2023 και παρακαλούμε να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.Επισημαίνεται ότι…

Περισσότερα...

Αποτελέσματα ΠΥΣΠΕ Λακωνίας

In: Τελευταία Νέα

Τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας, η οποία διεξήχθει την 5/11/2022, έχουν ως εξής: Εγγεγραμμένοι:758 Ψηφίσαντες:427 Λευκά:18 Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο…

Περισσότερα...

Συγκρότηση τοπικών συμβουλίων επιλογής

In: Τελευταία Νέα

Επισυνάπτεται η απόφαση Τοπικά συμβούλια επιλογής  

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2022-2023

In: Τελευταία Νέα

1. Πιστοποιητικό ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)2. Βιβλιάριο τράπεζας ή εκτύπωση ΙΒΑΝ3. Αποδεικτικό ΑΦΜ (από το ΟΠΣΥΔ), ΑΜΚΑ, ΑΜΑ4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όσοι/ες έχουν τέκνα) και βεβαιώσειςφοίτησης για όσα τέκνα…

Περισσότερα...

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)

In: Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση διαθέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών (ειδικοτήτων) για το διδακτικό έτος 2022-23. Διαθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών (ειδικοτήτων)

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

In: Τελευταία Νέα

Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σε κενές λειτουργικές θέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2022 - 2023 Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων ΠΕ60 Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων ΠΕ60 ΕΑΕ Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων ΠΕ70Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων ΠΕ71Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων…

Περισσότερα...

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

In: Τελευταία Νέα

Αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές λειτουργικές θέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-23. Αποσπάσεις - τοποθετήσεις ΠΕ60 Αποσπάσεις - τοποθετήσεις ΠΕ70 (Γενικής) Αποσπάσεις - τοποθετήσεις ΠΕ70 (ΕΑΕ)…

Περισσότερα...

Άρση λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70

In: Τελευταία Νέα

Άρση λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) και κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) και τοποθέτηση τους σε κενές λειτουργικές θέσεις μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023. Άρση λειτουργικών υπεραριθμιών ΠΕ60 Άρση…

Περισσότερα...

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

In: Τελευταία Νέα

Καλούνται οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία τής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας από την Τετάρτη 17/08/2022 έως και Τρίτη 23/08/2022 και κατά τις ώρες 8πμ με 2μμ. Κατά…

Περισσότερα...

Τροποποίηση ημερομηνίας λήξης αιτήσεων για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

In: Τελευταία Νέα

Λόγω του νέου χρονοδιαγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις απόσπασης και τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Λακωνίας,…

Περισσότερα...

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

In: Τελευταία Νέα

Τα έγγραφα λήξης των αναπληρωτών θα αποσταλούν στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους μέχρι την Παρασκευή 24/6. Σε περίπτωση μη λήψης του μηνύματος, παρακαλούνται από Δευτέρα να στέλνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου…

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 2022-23

In: Τελευταία Νέα

  Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…

Περισσότερα...

Οριστικές μεταθέσεις/τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2021-2022

In: Τελευταία Νέα

Επισυνάπτονται οι οριστικές μεταθέσεις/τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όπως αυτές αποφασίστηκαν, μετά τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας. Οριστικές μεταθέσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ_2021-2022 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021-2022

Περισσότερα...

Έναρξη Α' Κύκλου Κινητικότητας 2022

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε την ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/ 984 /οικ.5645/7.4.2022, ΑΔΑ: 6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο, εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι η σχετική πλατφόρμα της κινητικότητας έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη…

Περισσότερα...

Ανακοίνωση μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

In: Τελευταία Νέα

Υποβολή ενστάσεων: Από την Παρασκευή 08-04-2022 έως και την Πέμπτη 14-04-2022 και ώρα 15:00'   Ανακοίνωση μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων-Υποβολή ενστάσεων   ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ…

Περισσότερα...

Πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

In: Τελευταία Νέα

Υποβολή αιτήσεων: Από Δευτέρα 28-3-2022 έως και την Τετάρτη 06-04-2022 και ώρα 15.00'. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν τα συνημμένα αρχεία. Δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ…

Περισσότερα...

Γνωστοποίηση ο ρ ι σ τ ι κ ώ ν πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή

In: Τελευταία Νέα

Διαβίβαση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ   Οριστικές αιτήσεις μετάθεσης μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ

Περισσότερα...

Γνωστοποίηση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ από περιοχή σε περιοχή

In: Τελευταία Νέα

Πιθανές ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από σήμερα Δευτέρα 14-03-2022 έως και την Πέμπτη 17-03-2022 και ώρα 15.00' Διαβίβαση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ -…

Περισσότερα...

Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών μέσω τοπικής πρόσκλησης.

In: Τελευταία Νέα

Σας γνωστοποιούμε τους κυρωμένους  και  με  ισχύ ως  την λήξη του  διδακτικού  έτους  2021-2022  τον  αξιολογικό  πίνακα κατάταξης  υποψηφίων  προς πλήρωση  θέσεων  ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών  σε  σχολικές  μονάδες αρμοδιότητάς μας.   …

Περισσότερα...

Γνωστοποίηση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-Κ.Ε.Σ.Υ.,και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ

In: Τελευταία Νέα

Kατόπιν της λήξης προθεσμίας τυχόν ενστάσεων, σας γνωστοποιούμε  τους  οριστικούς  πίνακες  μορίων  μετάθεσης  των  οργανικά  ανηκόντων εκπαιδευτικών  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Λακωνίας  σχολικού  έτους  2021-2022   Διαβίβαση οριστικών  πινάκων μορίων μετάθεσης…

Περισσότερα...

«Γνωστοποίηση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-Κ.Ε.Σ.Υ. και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ»

In: Τελευταία Νέα

Σας  γνωστοποιούμε  τους  προσωρινούς  πίνακες  μορίων μετάθεσης  των  οργανικά  ανηκόντων  εκπαιδευτικών  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Λακωνίας σχολικού  έτους  2021-2022  και  παρακαλούμε  να  ενημερωθούν  άμεσα  οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας.…

Περισσότερα...

Κλείσιμο σχολικών μονάδων Δήμου Ευρώτα

In: Τελευταία Νέα

    Κατόπιν της υπ' αριθμόν 13949/13-10-2021 απόφασης του Δήμου Ευρώτα αποφασίζεται η μη  λειτουργία  όλων  των  σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  του  Δήμου  Ευρώτα  την  Πέμπτη  14/10/2021  και  Παρασκευή…

Περισσότερα...

Αιτήσεις μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

In: Αιτήσεις μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

  Αίτηση ανάληψης υπηρεσίας   Αίτηση προς Π.Υ.Σ.Π.Ε. (γενικά)   Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού   Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (γενικά)   Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών   Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας  …

Περισσότερα...

Αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

In: Αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

  Αίτηση ανάληψης υπηρεσίας   Αίτηση προς Π.Υ.Σ.Π.Ε. (γενικά)   Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού   Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (γενικά)   Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών   Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας  …

Περισσότερα...

Αιτήσεις μονίμων εκπαιδευτικών

In: Αιτήσεις μονίμων εκπαιδευτικών

  Αίτηση ανάληψης υπηρεσίας   Αίτηση προς Π.Υ.Σ.Π.Ε. (γενικά)   Αίτηση βελτίωσης θέσης νεοδιόριστου   Αίτηση βελτίωσης θέσης μονίμου   Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού   Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (γενικά)   Αίτηση…

Περισσότερα...

Αιτήσεις πολιτών

In: Αιτήσεις πολιτών

  Αίτηση πολιτών (γενικά)

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.

In: Τελευταία Νέα

 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Β΄ Φάση) και Μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.

Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

In: Τελευταία Νέα

  Πιστοποιητικό ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)Βιβλιάριο τράπεζας ή εκτύπωση ΙΒΑΝ Αποδεικτικό ΑΦΜ (από το ΟΠΣΥΔ), ΑΜΚΑ, ΑΜΑ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όσοι/ες έχουν τέκνα) και βεβαιώσεις φοίτησης για όσα τέκνα…

Περισσότερα...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ 2021-22

In: Τελευταία Νέα

  Πραγματοποιήθηκαν σήμερα 23 Αυγούστου 2021 οι τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων στη Διεύθυνσή μας, όπως παρακάτω:   Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων 2021-22 - ΠΕ60   Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων 2021-22 -…

Περισσότερα...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

In: Τελευταία Νέα

  Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ακόμη και εάν δεν έχουν ορκιστεί, να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 22/08/2021 Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης προκειμένου να διευκολυνθεί το συλλογικό όργανο (ΠΥΣΠΕ Λακωνίας), ώστε να…

Περισσότερα...

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

In: Τελευταία Νέα

  Σας γνωστοποιούμε τις κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ86, ΠΕ79.01 και ΠΕ91.01 σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λακωνίας.Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι/εςεκπαιδευτικοί, αφού συμπληρώσουν τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση και την υπογράψουν, να την…

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

In: Τελευταία Νέα

  Για την διευκόλυνση όλων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και των μετακινήσεών τους, παρατείνεται η προθεσμία ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας για όλους τους νεοδιοριζόμενους μέχρι και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, ενώ για…

Περισσότερα...

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

In: Τελευταία Νέα

  Οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) και μέχρι την Τρίτη 17…

Περισσότερα...

Social Media

1425702667 Aquicon Facebook1425702676 Aquicon Twitter1425702704 Aquicon GooglePlus

 

1425702714 Aquicon Youtube1425702746 Aquicon Vimeo1425702734 Aquicon RSS

 

1425702779 Aquicon Flickr 1425702725 Aquicon Pinterest1425702688 Aquicon Instagram

 

  

  

Myschool

home folder myschool

Υ.ΠΑΙ.Θ.

faq

1.Συντάξιμες Αποδοχές και Επίδομα θέσης Ευθύνης

Λάβετε υπόψη σας ότι σύμφωνα με το άρθρ.1 παρ.2 περ.α και στ του Ν.4024/2011(μισθολόγιο) η σύνταξη των υπαλλήλων, που εξέρχονται από την   υπηρεσία από τις 1‐11‐2011 μέχρι τις 31‐12‐2015, εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του μισθολογίου, δηλαδή με βάση τη μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου2011 (στην πράξη σημαίνει ότι μεταγενέστερη χορήγηση ΜΚ ή βαθμού δε θα επηρεάσει τις συντάξιμες αποδοχές τους). Ομοίως, το επίδομα θέσης ευθύνης υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση το ποσό επιδόματος (της αποδεικνυόμενης θέσης ευθύνης έστω και αν αυτή είναι μεταγενέστερη του 2011), που προβλεπόταν γι’ αυτήν από το μισθολόγιο του Οκτ. 2011 αντίστοιχα. Ειδικότερα, το επίδομα θέσης ευθύνης (σύμφωνα με αρθ.3 παρ.3 του Ν.4251/2013) ενσωματώνεται στις συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων που άσκησαν για τουλάχιστον μια διετία (ημερολογιακή) καθήκοντα Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας μετά από επιλογή από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο και όχι λόγω αναπλήρωσης. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τη διετία ως Προϊστάμενοι θέσης ευθύνης διαφορετικής βαθμίδας θα λάβουν το επίδομα θέσης ευθύνης της κατώτερης βαθμίδας στη σύνταξή τους (έγγραφο Γ.Λ.Κ. 92740/0092/31‐072014 ). Επειδή μπορεί ο φάκελος του υπαλλήλου να μην περιέχει τα σχετικά παραστατικά απόδειξης του επιδόματος θέσης ευθύνης, ενδείκνυται να συμπληρώσετε στη σελίδα μετα βοηθητικά στοιχεία (δικαιολογητικό 16) τον τίτλο θέσης ευθύνης που ασκήσατε καθώς και τα χρονικά διαστήματα. Οι Υποδιευθυντές Ολοημέρου δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης στη σύνταξή τους, εφόσον λάμβαναν αυτό κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, δηλαδή όσοι διετέλεσαν σε 4/θέσια έως 9/θέσια Δημ.Σχολεία και τους καταβαλλόταν αυτό. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το επίδομα θέσης ευθύνης ενσωματώνεται στη σύνταξη των υπαλλήλων, εφόσον τους διενεργήθηκαν οι σχετικές αναδρομικές κρατήσεις του Ν.4024/2011 για το επίδομα θέσης ευθύνης (έγγραφο Γ.Λ.Κ. 129180/0092/8‐10‐2014). Απαιτείται σχετική Βεβαίωση από τον εκκαθαριστή αποδοχών (θα αναζητηθεί ενδοϋπηρεσιακά). Επιπλέον,είναι αναγκαία Βεβαίωση από τον εκκαθαριστή αποδοχών (αναζήτηση ενδοϋπηρεσιακή) για τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στο επίδομα θέσης ευθύνης προκειμένου να υπολογιστεί το υπομέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. (αρθ.138 παρ.3 του Ν.4052/2012).

2.Αναγνώριση Ιδιωτικού χρόνου Ασφάλισης

Ο χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα για τους διορισμένους  μέχρι 31‐12‐1982 προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου εφόσον εξαγοραστεί, μετά τη θεμελίωση όμως συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος και 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη του ΓΛΚ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι διορισθέντες μετά την 1‐1‐1983 που ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, δεν εξαγοράζουν το χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα,αλλά το Δημόσιο, που είναι ο απονέμων φορέας της σύνταξης, θα υπολογίσει τόσο τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης του δικού του τομέα, όσο και τη σύνταξη του συμμετέχοντα φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ κ.λ.π).
 • Θα πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία για το χρόνο ασφάλισης σε ιδιωτικό τομέα προσκομίζοντας είτε την καρτέλα ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων ή βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης σε άλλα ταμεία προκειμένου να δηλωθούν στο Δ.Α.Υ.Κ. (ακριβές χρονικόδιάστημα, εργοδότης) , γιατί τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από το φάκελο του υπαλλήλου (δικαιολογητικό10).

3.Άδεια άνευ αποδοχών

Η άδεια χωρίς αποδοχές του ενός (1)μηνός κατ’ έτος θεωρείται πραγματική υπηρεσία και,αν έχει χορηγηθεί με τον Υπαλώδικα του Π.Δ.611/77, θεωρείται κανονική άδεια και δε χρειάζεται εξαγορά (εάν παρακρατήθηκαν οι εισφορές) ενώ, αν έχει δοθεί με τους Υπαλ. Κώδικες του Ν. 2683/99 και 3528/2007, θεωρείται διευκολυντική και χρειάζεται εξαγορά. Μετά το Ν. 4024/2011 αρθ. 23 και σύμφωνα με την αριθμ. οικ2/78400/0022/14‐11‐2011 σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο (ΑΔΑ:4577Η‐5ΕΤ) ο ανωτέρω χρόνος άδειας (1μήνας κατ’ έτος) λογίζεται συντάξιμος χωρίς εξαγορά, εφόσον παρακρατούνται οι εισφορές κατά την επάνοδο του υπαλλήλου στην Υπηρεσία. Δε λογίζεται συντάξιμος όταν έχει χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.16 περ.Ε΄ παρ.1 και 2 του Ν.1566/1985 (έγγραφο 54925/0092/7‐5‐2013του Γ.Λ.Κ.).

4.Στους ωρομισθίους

το Γ.Λ.Κ.κατά τη συνταξιοδότηση αφαιρεί από τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους 15 ημέρες για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα, επειδή δεν είναι χρόνος που καλύπτεται από ασφάλιση (μη συντάξιμος).

5.Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης

στα λοιπά Ταμεία για τη χορήγηση του μερίσματος, της επικουρικής σύνταξης και του εφάπαξ αντίστοιχα είναι:   

 • Μ.Τ.Π.Υ.20 έτη ασφάλισης (εάν τον συμπληρώσετε με εξαγορά ειδάλλως με υπηρεσία επαρκούν 19έτη 6 μήνες και 1 ημέρα). 
 • Ε.Τ.Ε.Α.(πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)→για την άμεση καταβολή της επικουρικής σύνταξης οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα όρια ηλικίας είναι ίδια με αυτά του φορέα κυρίας ασφάλισης δηλαδή του δημοσίου (λ.χ.οι εκπαιδευτικοί που συνταξιοδοτούνται με 30ετία που τη συμπληρώνουν με εξαγορά στρατιωτικής θητείας θα πρέπει να εξαγοράσουν αντίστοιχο χρόνο και στο Ε.Τ.Ε.Α.). Άλλως, ελάχιστος χρόνος ασφάλισης είναι η 15ετία και όριο ηλικίας καταβολής της για τους ασφαλισμένους έως 31‐12‐1992 το 65ο  για τους άνδρες και το 60ο για τις γυναίκες, ενώ για τους νέους ασφαλισμένους από 01‐01‐1993 το 65ο (άνδρες‐γυναίκες)για όσους θεμελίωσαν Σ.Δ. μέχρι 31‐12‐2012 και 67ο για τους υπόλοιπους.  
 • Τ.Π.Δ.Υ.→τουλάχιστον 150 μηνών (12,5έτη) χρόνο ασφάλισης.

Προσοχή!:Ο χρόνος ασφάλισής στα ανωτέρω ταμεία μετράει από την ημέρα που ξεκίνησαν οι εισφορές σε αυτά που σε πολλές μισθοδοσίες ήταν η ανάληψη υπηρεσίας και όχι της δημοσίευσης του ΦΕΚ μόνιμου διορισμού. Δε συνυπολογίζεται, πάντως, ο χρόνος ασφάλισης υπαλλήλου όσο εργάστηκε σαν προσωρινός αναπληρωτής (εισφορές Ι.Κ.).

Σημείωση:οι ανωτέρω χρόνοι διαφοροποιούνται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή σωματικής ή πνευματικήςανικανότητας.


6.Αίτηση Επίσπευσης Ε.Τ.Ε.Α.‐Μ.Π.Υ.

Στο Ε.Τ.Ε.Α. μπορείτε   να υποβάλετε αίτηση επίσπευσης, μόνο όμως για   τους λόγους που προβλέπονται στη σχετική ανακοίνωσή του με βάση την αριθμ.422/40/16‐10‐2013 απόφαση του Δ.Σ.του, την οποία αποστέλλετε μόνοι σας   στο Ε.Τ.Ε.Α., Τμήμα Εξυπηρέτησης στην οδό Μάρνης 22, Τ.Κ. 10433‐ ΑΘΗΝΑ.
Στο Μ.Τ.Π.Υ. αντίστοιχα, αφού λάβετε την πράξη απονομής σύνταξης ,μπορείτε να αποστείλετε αίτηση επίσπευσης.
Σημείωση:Με δεδομένο τη διάταξη της παρ.3 περιπτ. β του αρθ.1 του Ν.4151/2013 ,που προβλέπει ότι ο κανονισμός της σύνταξης διενεργείται με πειθαρχική ευθύνη κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία λήψης της αίτησης στο Γ.Λ.Κ., δε χωρεί υποβολή αίτησης επίσπευσης για την κύρια σύνταξη.
 

7.Δάνεια

Από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

(ενημέρωση από την ιστοσελίδα www.tpdy.gr) Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ασφάλεια των δανείων του,κατά τη συνομολόγηση έχει δεσμεύσει τα¾ του εφάπαξ βοηθήματος των δανειοληπτών και μπορεί να προβεί στη δέσμευση αυτών σε περίπτωση όπου:

Δανειολήπτης δε δικαιούται σύνταξη ή η σύνταξη που θα λάβει δεν επαρκεί για την παρακράτηση της δόσης του δανείου. Προκειμένου,  λοιπόν, να αποδεσμευτεί   η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος θα πρέπει η εξυπηρέτηση του δανείου να γίνεται από τη σύνταξη. Για το λόγο αυτό κατά τη συνταξιοδότηση οι δανειολήπτες θα πρέπει να αποστείλουν απαραιτήτως:

1.Αίτηση αποδέσμευσης του εφάπαξ βοηθήματος και

2.Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης ή εκκαθαριστικό σημείωμα της συντάξεως.

Τέλος, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν εξ’ιδίων τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στο Γραφείο Παρακαταθηκών στη Δ.Υ. της περιοχής τους για το διάστημα και μέχρι το μήνα έναρξης της εξυπηρέτησης του δανείου από τη σύνταξη,   προς αποφυγήν ληξιπρόθεσμου χρέους το οποίο επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν εξ’ ιδίων τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις από το μήνα διακοπής παρακράτησης από το μισθό τους και όταν εκδοθεί η πράξη κανονισμού της σύνταξης προσκομίζουν στο Ταχ.Ταμιευτήριο αυτήν με μια βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών   παρακράτησης της τελευταίας δόσης για να συνεχίσει η παρακράτηση της δόσης από τη σύνταξη.

Από το Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) ή το Μ.Τ.Π.Υ.

Επικοινωνείτε οι ίδιοι για να συνεννοηθείτε με τα ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α. 2103275000, Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000 ή μέσω email) αφού ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα τους.

8.Παρακολούθηση πορείας συνταξιοδότησης

Μπορείτε να παρακολουθείτε μέσω διαδικτύου την πορεία της αίτησης για την απονομή κύριας σύνταξης σας στην ιστοσελίδα   https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST στη διαδρομή Συντάξεις, Παρακολούθηση Αιτήσεων Συνταξιοδότησης (αριστερά),αφού διαβάσετε τις οδηγίες και καταχωρήσετε τους κωδικούς σας κατά τη χορήγηση κλειδάριθμουΑναζήτηση (εντοπίζετε τον αριθμό και την ημερομηνία πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση συνταξιοδότησης σας στο Γ.Λ.Κ. καθώς και τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί την υπόθεσή σας).

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γ.Λ.Κ.: 2103329900(ή υποβάλετε ερωτήματα στην ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis και στη διαδρομή Επικοινωνία‐ Πληροφορίες (επιλογή δεξιά), αφού καταχωρίσετε τους κωδικούς σας κατά τη χορήγηση κλειδάριθμου). Μ.Τ.Π.Υ.(τμήμα μερισμάτων):2131500122‐128(email:merismata@mtpy.gr)

Τ.Π.Δ.Υ.(εφάπαξ):2103270500

Ε.Τ.Ε.Α.(πρώην Τ.Ε.Α.‐ επικουρικό):2103275000 (email: synt.teady@etea.gov.gr)

9.ΒιβλιάριοΥγείας

 

Ο συνταξιούχος θα πρέπει να φροντίσει για την αντικατάσταση του βιβλιαρίου υγείας στο κτίριο του Ι.Κ.Α.Σπάρτης, 2ος όροφος‐Τμήμα Μητρώου (τηλ. 2731021543)  προσκομίζοντας οπωσδήποτε το ΦΕΚ δημοσίευσης της λύσης της υπαλληλικής του σχέσης ή την απόφαση λύσης της υπαλληλικής του σχέσης, όπου εκδίδεται προσωρινό μέχρι την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ., οπότε και θα του χορηγήσουν το βιβλιάριο συνταξιούχου.

 10.Ημερομηνία καταβολής σύνταξης

Στο εξής οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα (Ν.4151/2013 αρθ.4 παρ.16) ενώ η προκαταβολή της σύνταξης κατατίθεται κάθε 10 του μηνός.

 11.Προκαταβολή Σύνταξης

Σύμφωνα με το Ν. 4151/2013 κάθε υπάλληλος που συνταξιοδοτείται με παραίτηση λαμβάνει κάθε μήνα και μέχρι την απονομή της σύνταξής του προκαταβολή σύνταξης ίση με το 50% του βασικού του Οκτ. του 2011 ή με το 60% όταν είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, όταν είναι ανάπηρος με ποσοστό άνω του 67% ή γονέας τέκνου με αναπηρία (αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος και η κράτηση για υγειον. περίθαλψη). Η καταβολή της προκαταβολής σύνταξης, θα γίνει αναδρομικά από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και συγκεκριμένα από 22 Ιουνίου. Οι λεπτομέρειες για την καταβολή της ως άνω προκαταβολής, καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ποσών, καθορίστηκαν με την υπ’αριθμ. 75302/0092/31‐5‐2013 (ΦΕΚ1344/τ.Β΄/3‐6‐2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Please install plugin JVCounter!